Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku oraz terminu naboru wniosków w załączeniu.