Wrocław, 10 listopada 2020 r.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu walkę z COVID-19 oraz pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym wirusem. Takie wsparcie kierujemy również do osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższych czy opiekunów. Osoby z niepełnosprawnościami w czasach pandemii potrzebują szczególnej uwagi oraz pomocy.

 

I tak Fundacja Wodna Służba Ratownicza zaangażowała się w świadczenie usług wspierających, które mają na celu wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w szczególności usług asystencji osobistej. Wsparcie obejmuje teren całego województwa dolnośląskiego i dotyczy osób z niepełnosprawnościami z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osób z niepełnosprawnościami, których opiekunowie są dodatni i nie są w stanie sprawować nad nimi opieki. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o powyższych działaniach wśród środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, aby świadczone usługi docierały do szerokiego kręgu osób i do wszystkich subregionów naszego województwa.

W momencie, gdy pozyskacie Państwo wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami dotkniętych problemem Covidu opisanym jak wyżej, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, proszę o przekazanie takiej informacji do Pani Amelii Dymarek - Koordynatora ds. dostępności UMWD, telefon: 517 254 921. Liczę na Państwa zaangażowanie i dziękuję za pomoc.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Marcin Krzyżanowski