Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego w załączeniu.