Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w załączeniu.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w załączeniu.

Uchwała Nr 186/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego" w załączeniu.