Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych  z tytułu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w załączeniu.