Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2020r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2020/2021.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

-w przypadku modułu II:

od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020,

-w przypadku modułu I:

od dnia 4 maja 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok.2/3 w godz. 730-1530 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30- 15:30 tel. 74 660- 96- 13 

lub

Bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.