Oddział Dolnośląski PFRON poinformował, że z dniem 30 listopada 2019 r. upływa termin na składanie wniosków w ramach nowego obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Informacja na temat możliwości składania wniosków w ramach nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III w załączeniu.