Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Uchwała Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8" w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty w załączeniu.