Logo AS 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu:

AKTYWNY SAMORZĄD Moduł I
- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu I od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski można składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok.2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. Wnioski o dofinansowanie Modułu I można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl i pcpr.bip.klodzko.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13